parkeren home

Website in opbouw

stadsgenese

Wat is een stadsgenese?

Een stadsgenese verbeeldt de ontwikkeling van een stad in relatie
met haar bodem en ondergrond. Een stadsgenese is een voorbeeld voor één van de 10 landschapstypes die we in Nederland kennen (bijvoorbeeld zeeklei) of voor een specifieke combinatie (bijvoorbeeld stuwwal en rivierengebied). Lees meer
landschapstypen in Nederland

Wat kan ik met een stadsgenese?

Bodem en ondergrond vormen een onderdeel van het natuurlijke systeem van bodem, water en groen. Het heeft grote voordelen als het natuurlijke systeem een grote rol gaat speelt in ruimtelijke planvorming en klimaatadaptatie. Een stadsgenese geeft een overzicht en vormt  een herkenbaar en gemeenschappelijk fundament voor technische specialisten, beleidsmakers, bestuurders én bevolking.