Toepassingen

De komende periode wordt samen met de steden verkend op welke manieren de stadsgeneses gebruikt kunnen worden.

Bijdrage aan ruimtelijke kwaliteit

De gemeente Haarlem heeft onderzocht op welke manier het natuurlijke systeem bouwstenen oplevert voor ruimtelijke kwaliteit.

rapport voorpagina