Regieplan en wijkgenese Hengstdal

Wijkgenese

De wijk Hengstdal ligt op de stuwwal aan de oostflank van Nijmegen. Het is een dynamische wijk, grotendeels gerealiseerd in de wederopbouwperiode na de WOII. De wijk en haar directe omgeving kennen een indrukwekkend verleden, met restanten en relicten uit de hele Nijmeegse geschiedenis van jagers en verzamelaars tot nu. In de wijk spelen vele projecten en processen, die grotendeels los van elkaar worden gepland en uitgevoerd. De gemeente wilde onderzoeken of deze processen niet beter op elkaar en op het natuurlijke systeem konden worden afgestemd. En ook wilde men weten welke rol erfgoed hierbij spelen kon.

Daartoe is eerst een wijkgenese gemaakt. De wijkgenese is een detaillering op wijkniveau van de stadsgenese van Nijmegen (zie boek ‘de stadsgenese’, RCE/ STOWA 2021). De wijkgenese verbeeldt dat indrukwekkende verleden, dit inzicht leidt tot ‘eerbied en ontzag’ voor alles wat zich hier heeft afgespeeld. Veel mensen realiseerden zicht bijvoorbeeld niet dat een paar meter onder hun huis Romeinse soldaten begraven liggen.

Regieplan

Daarna is het wijkregieplan opgesteld. Dat is een nieuwe planvorm, waarmee de gemeente regie kan voeren over de talrijke lopende plannen en nieuwe initiatieven. Twee kaarten spelen daarin een grote rol: de basiskaart met de bestaande wijkstructuren én de regiekaart. Hierop is het wijkperspectief verbeeld aan de hand van 6 ontwikkelprincipes. Door erfgoed in die principes op te nemen is erfgoed ‘als vanzelf’ in projecten en processen verankerd.

VONDST

VONDST is een van de projecten uit de Erfgoeddeal. VONDST staat voor: Verleden als Onderlegger voor een systeemgericht toekomstperspectief. Wijkgenese en regieplan Hengstdal zijn gemaakt als VONDST project voor de provincie Gelderland.

Info bij: Marike Wesseling (m.wesseling@nijmegen.nl) en Vincent Grond (vincent@grondrr.nl)