Stuwwal en Dekzandgebied

Amersfoort is gebouwd op de stuwwal (SW) van de Utrechtse Heuvelrug en het dekzandgebied (DZ) van de Gelderse Vallei. In het noorden ligt het laagveengebied (LV) van polder Eemland.

We tonen 3 afbeeldingen: de topografische kaart geeft de uitsnede en is opgenomen voor de herkenbaarheid. De kaart van 1900 geeft de natuurlijke landschappen aan de oppervlakte en de lagen in de ondergrond tot aan 30 meter diepte. De stad heeft een logische plek en is gehecht aan het natuurlijke systeem . Op de kaart van 2018 zijn alle uitbreidingen weergegeven in 2 fasen: aanhechting en onthechting.