Van dekzand naar zeeklei

Breda is gebouwd op de overgang van het dekzandgebied (DZ) naar een zeekleilandschap (ZK).

We tonen 3 afbeeldingen: de topografische kaart geeft de uitsnede en is opgenomen voor de herkenbaarheid. De kaart van 1900 geeft de natuurlijke landschappen aan de oppervlakte en de lagen in de ondergrond tot aan 30 meter diepte. De stad heeft een logische plek en is gehecht aan het natuurlijke systeem. Op de kaart van 2018 zijn alle uitbreidingen weergegeven in 2 fasen: aanhechting en onthechting.

De indeling van landschappen en eenheden van de stadsgenese zijn ontleend aan de BKNSN (BasisKaart Natuurlijk Systeem Nederland). Het betreft een concept kaart, die momenteel wordt doorontwikkeld en gedocumenteerd in opdracht van STOWA en RVB. Via deze link gaat u naar de concept BKNSN, die is opgenomen op het portaal ruimtelijke adaptatie.