Zeeklei

Middelburg ligt op het voormalige eiland Walcheren. Ze is een voorbeeld van een stad in het Zeekleilandschap (ZK).

We tonen 3 afbeeldingen: de topografische kaart geeft de uitsnede en is opgenomen voor de herkenbaarheid. De kaart van 1900 geeft de natuurlijke landschappen aan de oppervlakte en de lagen in de ondergrond tot aan 30 meter diepte. De stad heeft een logische plek en is gehecht aan het natuurlijke systeem. Op de kaart van 2018 zijn alle uitbreidingen weergegeven in 2 fasen: aanhechting en onthechting.