Gebiedsgeneses

Naast stadsgeneses worden er in toenemende mate gebiedsgeneses gemaakt, die de relatie van een gebied met haar ondergrond visualiseren. Gebiedsgeneses zijn een mooie aanvulling op een landschapsbiografie. U kunt hier een paar voorbeelden van gebiedsgeneses downloaden, later volgt een beschrijving en toelichting.

Gebiedsgenese Ermelo Harderwijk en Zeewolde

De gemeenten van de EHZ-regio (Ermelo, Harderwijk en Zeewolde) willen op termijn samen een omgevingsvisie maken. Als voorbereiding daarop gaan ze aan de slag met een regionale strategische gebiedsvisie. Men wil het natuurlijke systeem van bodem, ondergrond, water en natuur/groen hierin een leidende rol geven. Het was zoeken naar de manier waarop dat systeem in elkaar zit, en wat je ermee kunt. Met gelden van de Erfgoeddeal en de provincie Gelderland is daarom een regionale gebiedsgenese gemaakt.

De gebiedsgenese is een 3D visualisatie van de natuurlijke landschappen in of onder een gebied. Ze vat veel losse kaarten en data samen in één beeld. Hierdoor ontstaat inzicht dat samenhangende natuurlijke systeem

De genese is bovendien een onderlegger om het strategische erfgoed van de regio in kaart te brengen. De ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen van de regio zijn beschreven in 11 tijdslagen, van de jagers en verzamelaars via de middeleeuwen tot aan nu. Dat was een interessante exercitie! Zowel in de ondergrond als in de ruimtelijke aanpassingen en ontwikkelingen bleek een grote en elkaar beïnvloedende dynamiek.

De genese leert over samenhangen in deze rijke geschiedenis, en dat de gemeenten meer gemeenschappelijk hadden dan gedacht. Met de genese kunnen erfgoed en het natuurlijke systeem in hun logische samenhang richting geven aan planning en afstemming van de maatschappelijke opgaven van de toekomst (zoals verstedelijking, energie, natuur en klimaat).

VONDST

VONDST is een van de projecten uit de Erfgoeddeal. VONDST staat voor: Verleden als Onderlegger voor een systeemgericht toekomstperspectief. De gebiedsgenese voor de EHZ-regio is gemaakt als VONDST project voor de provincie Gelderland.

Info bij: Vincent Grond (vincent@grondrr.nl)

Waterwingebied 't Klooster
het klooster
Gebiedsgenese Midden-Drenthe
midden drenthe
Gebiedsgenese Midden-Holland
Midden-Holland