Stadsgeneses verbeelden de manier waarop de ondergrond een rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van een stad. Bij veel steden is te zien dat na de Tweede Wereldoorlog de rol van de ondergrond marginaal is geworden, dit vanuit het ‘maakbaarheidsgedachte’. De gevolgen hiervan merken we nu oa bij de klimaateffecten en bij de ‘los van zijn landschap gezongen’ stedenbouw.

Steeds meer steden hebben een genese gemaakt. Ze zijn een hulpmiddel om het natuurlijk systeem van en stad te begrijpen en uit te leggen. Ze vormen een fundament voor Omgevingsvisies van gemeenten, die veel belang hechten aan intelligente klimaatadaptatie en aan het benutten van kansen van haar ondergrond.

Deze website is in opbouw, als een nieuwe stadsgenese klaar is wordt hij op de website toegevoegd. De komende tijd worden ook teksten en foto’s op de site geplaatst.

testrapport