Midden-Holland

Rapport gebiedsgenese Midden-Holland

het klooster

Later volgt een beschrijving en toelichting